Katter med spesielle behov

Her er katter i langtidshjem som fungerer godt i fosterhjem, men som vi føler ikke vil takle overgangen til et nytt hjem så godt. Enkelte kan ha kronisk sykdom som trenger oppfølging over tid og derfor ikke så enkle å omplassere. Før en eventuell adopsjon av en slik katt vil vi at du først har den som fosterkatt en tid før vi avtaler endelig adopsjon når vi ser hvordan katten trives.

Del denne siden